Etelä-Helsinki tarvitsee lisää päiväkoteja - Katariina Styrman
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Mar 15, 2017 in Blogi, Uusi Helsinki | 2 comments

Etelä-Helsinki tarvitsee lisää päiväkoteja

Etelä-Helsinki tarvitsee lisää päiväkoteja

Helsingin huono päiväkotitilanne on lapsiperheiden keskuudessa jo kulunut vitsi. Paitsi että paljon ei naurata, kun päiväkotipaikkaa ei saa tai se osoitetaan toiselta puolelta kaupunkia. Erityisesti Etelä-Helsingissä on tällä hetkellä vaikea päivähoitotilanne. Lauttasaaressa useampi päiväkoti on poissa käytöstä homekorjausten tai sisäilmaongelmien takia, Jätkäsaaressa päivähoitopaikkojen kysyntä ylittää jatkuvasti tarjonnan väestönkasvun takia. Tässä valossa on melko lailla käsittämätöntä, että kaupunki ei rakennuta lisää päiväkotipaikkoja.

Helsingin kaupungin tilastojen valossa on päivänselvää, että Helsinki kasvaa koko ajan: 1-6-vuotiaiden määrä on valtuustokaudella lisääntynyt 2850 hengellä ja sen ennakoidaan kasvavan 550 lapsella vuosittain. Väestönkasvu alle 15-vuotiaiden osalta on ollut 9%. Myöskin tulevien vuosien kasvuennuste povaa lasten määrän kasvavan. Väestönkasvun suhteen Helsinki on poikkeus muuhun Suomeen verrattuna, mutta valitettavasti siihen ei näytetä varautuvan.

Käytännössä tämä näkyy rakentamisessa ja päiväkotien puutteellisessa varustelussa. Esimerkiksi Suezinkadulla sijaitsevalla päiväkoti Jaalalla ei ole ollut kunnollista leikkipaikkaa sen valmistumisesta (vuodenvaihteessa 2014-15) lähtien. Leikkipaikka piti järjestää viereiseen Hyväntoivonpuistoon, mutta puiston viivästymisestä johtuen leikkipaikka on saatu vasta maaliskuussa valmiiksi. Tämän ajan lapset ovat leikkineet taloyhtiön sisäpihalle rakennetulla tilapäisellä leikkipaikalla.

Päiväkotipaikkojen jatkuvasta tarpeesta huolimattaa Jätkäsaareen suunniteltu päiväkoti Selkämeri on päätetty jättää rakentamatta. Syyksi on ilmoitettu se, että syksyllä 2017 avautuva Rionkadun päiväkoti tulee täyttämään päiväkotipaikkojen tarpeen.  Kuitenkin Jätkäsaaressa yli 10% asukkaista on alle kouluikäisiä. Alueelle valmistuu nyt ja tulevina vuosina vuosittain koteja tuhannelle ihmiselle, joten ihmisiä muuttaa alueelle jatkuvasti. Samalla päiväkotipaikkojen tarve kasvaa koko ajan.

Koska päiväkotipaikkoja ei ole tarjota, on vanhempia esimerkiksi kehotettu hakemaan paikkaa yksityisistä päiväkodeista. Valitettavasti tämä ei ole kaikille taloudellisesti mahdollista, puhumattakaan siitä että kaupunkilaisten yhdenvertaisuuden nimissä lapsille on pystyttävä takaamaan päivähoitopaikka kotia läheltä. Huono päiväkotitilanne on myös tasa-arvokysymys: jos lapsi ei saa hoitopaikkaa, suurin osa kotiin jäävistä vanhemmista on äitejä. Tämä huonontaa entisestään naisten asemaa työmarkkinoilla ja vähentää eläkekertymää.

Tilanne on paha. Syyllisten etsintää tärkeämpää on miettiä, miten tilanne korjataan. Periaatteessa se on helppoa: päätetään rakentaa lisää päiväkoteja. Tämä ei kuitenkaan onnistu vain varhaiskasvatusvirastolle palautetta antamalla, sillä kaupungin virkamiehet toimivat heille annettujen talousraamien puitteissa. Kuten päätöksenteossa yleensä, viime kädessä kaupungin linjauksista päättävät poliitikot. Kannataa siis äänestää kaupunginvaltuustoon sellaiset edustajat, jotka haluavat lisätä päiväkotipaikkoja Helsinkiin.

2 Comments

  1. Moi! Mistä mahtaisin löytää tietoa Selkämeren peruuntumisesta?

    • Moi! Varhaiskasvatusviraston (nykyisin yhdistynyt/ yhdistymässä opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköksi) kotisivuilta löytynee tietoa valmistelulta ja päätösasiakirjat, joista ilmenee mm. asiaa valmisteleva virkamies. Lautakuntien puheenjohtajilta ja jäseniltä voi myös kysyä tarkentavia tietoja.

Leave a Reply

%d bloggers like this: