Olen ehdolla kuntavaaleissa SDP Helsingin listalla.

Haluan rakentaa parempaa Helsinkiä, jossa kaikilla asukkailla on hyvä olla. Kampanjani kantavia teemoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo sekä uusi, kehittyvä Helsinki.

Minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa:

🌹 laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus

🌹lasten ja nuorten hyvinvointi

🌹kuntalaisille ilmaiset lähiliikuntamahdollisuudet

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Esimerkiksi sitä, että:

🌹Helsinki tarjoaa enemmän kunnallisia päiväkotipaikkoja

🌹Helsinki on työntekijöilleen reilu työnantaja: työelämän laatu on tärkeä kilpailuetu, jotta saisimme parhaat voimat kotikaupunkimme käyttöön – esimerkiksi varhaiskasvatuksen jatkuvasti täyttämättöminä oleviin virkoihin

🌹Helsingin on panostettava nykyistä enemmän etsivään nuorisotyöhön ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen: koronapandemia on entisestään pahentanut tilannetta

🌹Kaupunginosien eriytyminen on pysäytettävä muun muassa suuntaamalla kohdennettua rahoitusta niille alueille, joilla koulut sitä tarvitsevat

🌹Lähiliikuntapaikkojen kuten tekojääkenttien on oltava kaupunkilaisten käytettävissä ilmaiseksi ja niitä on huollettava – sisäinen byrokratia ei saa estää luistinkenttien ylläpitoa sään niin salliessa