Monimuotoiset perheet - Katariina Styrman
Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Sep 9, 2016 in Blogi, Oikeudenmukaisuus, Yhteiskunta | 0 comments

Monimuotoiset perheet

Monimuotoiset perheet

Sain SDP:n puolueristeilyllä (kuvassa näyvän kassin lisäksi) keskustella Monimuotoiset perheet – hankkeen toimijoiden kanssa. Monimuotoiset perheet-verkosto on eri kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, joka edistää monimuotoisuuden huomioimista yhteiskunnassa. Monimuotoiset perheet – verkoston kuntavaalitavoitteet ovat siinä määrin hyviä, että voin allekirjoittaa ne täysin omassa kampanjassani. Näen, että perheiden monimuotoisuus tulee ottaa lähtökohdaksi kaikessa päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa, että perheiden erilaisuus nähdään normaalina, ei poikkeamana.

Monimuotoisella perheellä tarkoitetaan perhettä, jossa isä, äiti ja lapset-malli ei toteudu. Perheen vanhemmat voivat olla samaa sukupuolta, tai vanhempia on vain yksi. Perheet voivat olla uusperheitä tai adoptioperheitä. Ainoa yhdistävä tekijä on se, että perheet eivät mahdu “normiperheen” määritelmään. Perheistä noin 1/3 on jollain tavalla “normiperheestä” eroavia.

Kuitenkin yhteiskuntamme palvelut on suunnattu lähinnä perinteistä perhemallia edustaville perheille. Näin yhteiskunnan palvelut ja perheille tarjotut etuudet eivät kohtaa kaikkien perheiden tarpeita. Esimerkkinä sosiaalisella vanhemmalla ei ole erotilanteessa juuri mitään oikeuksia, vaikka hän olisi ollut lapsen tosiasiallinen vanhempi koko tämän iän.

Perheiden monimuotoisuus on yhteiskunnassamme selvä asia, ja se onkin otettava lähtökohdaksi kaikessa päätöksenteossa. On selvää, että viranomaiset eivät voi olla kaikkien perhemallien asiantuntijoita. Siksi onkin tärkeää, että monimuotoisia perheitä edustavat järjestöt otetaan mukaan päätöksentekoon, sillä niillä on usein paras näkemys perheiden tarpeista. Valmistelussa tulee aina tehdä myös lapsivaikutusten arviointi. Esimerkiksi kun subjektiivista päivähoito-oikeutta rajattiin, lapsivaikutusten arviointia ei tehty, vaikka varhaiskasvatus on nimenomaan lapsen oikeus.

Kaikkien etu on, että huomioimme perheiden monimuotoisuuden kaikessa toiminnassa.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: